TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thanh tra - Kiểm tra

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(14:55 | 06/06/2019)

Ngày 21/5/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1251/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Phuluc_dieuchinh_kh_thanh_tra_kiem_tra_2019_signed.PDF; QD_1251_BTNMT_signed.PDF