Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Hướng đến Chính phủ điện tử: Đẩy nhanh lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến

(08:37 | 02/01/2019)

Một trong những trọng tâm của việc xây dựng Chính phủ điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Bộ TN&MT đang thực hiện đúng lộ trình này.

*Cung cấp 82 dịch vụ công trực tuyến

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT cho biết, đến nay, Bộ TN&MT đã hoàn thành và đưa vào triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho 82 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 67 DVC mức độ 3, 15 DVC mức độ 4.

Hiện nay, Cục đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, nâng cấp DVCTT cho các TTHC mức độ 3 đã triển khai lên mức độ 4 (với các TTHC có đủ điều kiện).

Năm 2018, để hoàn thành việc cung cấp DVCTT đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, Cục đã xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ. Dự kiến Cục sẽ hoàn thiện,trình Bộ trưởng xem xét, quyết định ban hành trong tháng 4.

Hiện Cục đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trên hệ thống. Công khai hóa kết quả giải quyết TTHC lên Cổng thông tin của Bộ theo quy định.

*Triển khai 11 thủ tục hành chính kết nối với Cổng thông tin một cửa Quốc gia

Triển khaiChương trình hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, đến hết quý I/2018, Bộ TN&MT đã hoàn thành triển khai đối với 11 TTHC dưới hình thức DVCTT mức độ 4 và kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Năm 2018, Cụcsẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành liên quan triển khaithực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt.

Ngoài việc triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc đối với 11 TTHC đã kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ TN&MT sẽ triển khai thêm 7 TTHC vận hành theo Cơ chế Một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Cụ thể, có 4 thủ tục thực hiện tại Bộ TN&MT và 3 thủ tục thực hiện thí điểm tại các địa phương: Bắc Ninh, Đồng Nai và Đà Nẵng. 7 thủ tục này đều ở lĩnh vực môi trường.

*Xây dựng Chính phủ điện tử, kết nối thông minh với các địa phương

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT cho biết, để tạo nền móng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ TNMT, trong năm 2018, Cục sẽ triển khai hai Kế hoạch quan trọng. Đó là xây dựng hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT và xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT (phiên bản 2.0).

Đối với việc xây dựng hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT, hiện Cục đang triển khai tại các đơn vị thuộc Bộ và các Sở TN&MT. Dự kiến, đến tháng 5/2018 sẽ đào tạo và triển khai hệ thống ở toàn bộ 63 Sở TN&MT. Đến tháng 10/2018, sẽ phát triển phiên bản chạy trên thiết bị cầm tay thông minh

Việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT (phiên bản 2.0) được thực hiện trong năm 2018. Dự kiến tháng 11/2018 sẽ hoàn thiện và trình Bộ ban hành.

Nguồn: monre.gov.vn