Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:00 | 01/08/2018)

Ngày 17 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Hình minh họa (nguồn internet)

Ngày 17 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 7 năm 2018./.

Danh sách tệp đính kèm

Minh Phong

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_20_2018_UBND.signed.pdf