Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kiên Lương

(17:08 | 20/09/2019)

Ngày 19/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1021/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kiên Lương.

Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cho ý kiến góp ý bằng văn bản về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kiên Lương gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 30/9/2019.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3911 422, di động: 0945 600 081.

+ Email: vdlinh.stnmt@kiengiang.gov.vn.

Chi cục QLĐĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BAO CAO THUYET MINH.doc  BD DCQH Kien Luong 2020.zip  Bieu_10_CH_danh_muc_TD_cap_tinh.xlsx  BIEU_DCQHSDD_KIEN_LUONG_2020.xlsx  CV_1021_STNMT.PDF