Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Họp thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên và huyện Giồng Riềng

(10:30 | 04/06/2019)

Ngày 31/5/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy mời số 31/GM-STNMT về việc họp thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên và huyện Giồng Riềng.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; Lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công An tỉnh; Lãnh đạo UBND và Phòng TN&MT huyện An Biên và Giồng Riềng.

+ Thời gian:

- Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/6/2019: Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên.

- Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14/6/2019: Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng.

+ Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường, 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973 911422, 0914 484 010.

Chi cục QLĐĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_1117_STNMT.PDF  CV_277_STNMT.pdf  CV_500_STNMT.pdf  GM_163_STNMT.pdf  HUYEN_ANBIEN.zip  HUYEN_GIONG_RIENG.zip