Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn chữ ký số

(08:04 | 21/08/2019)

Nhằm mục đích tăng cường ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng tại Sở Tài nguyên và Môi trường, từng bước thay thế trao đổi văn bản giấy truyền thống bằng trao đổi các văn bản điện tử trên môi trường mạng trong nội bộ cơ quan và với các cơ quan khác trên địa bàn tỉnh, ngày 16/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số cho lãnh đạo và văn thư các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu về phần mềm chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng cho lãnh đạo và văn thư của các đơn vị, các hình thức sử dụng, các cách thức bảo quản và các thao tác liên quan trong quá trình sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Chữ ký số chuyên dùng được triển khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường từ 17/8/2017, sau thời gian ứng dụng đã mang lại lợi ích rất lớn trong công tác xử lý văn bản trên môi trường Internet, giảm chi phí liên quan đến trao đổi văn bản giấy, tăng hiệu suất xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động góp phần hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang.

Các học viên tập trung thử nghiệm ký chữ số mẫu

Hoàng Thống