Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Họp Tổ nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát Dự án “Quản lý tài nguyên, môi trường - đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang”

(17:34 | 17/07/2019)

Sáng ngày 12/7 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát Dự án “Quản lý tài nguyên, môi trường - đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang”; chủ trì buổi họp có Ông Lý Hoàng Phú, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT - Tổ phó Tổ nghiệm thu; các thành viên Tổ nghiệm thu theo Quyết định số 738/QĐ-STNMT ngày 03/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đơn vị tư vấn lập báo cáo khảo sát Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin.

Ông Lý Hoàng Phú, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT phát biểu tại buổi họp

Đơn vị tư vấn thông qua báo cáo kết quả khảo sát Dự án “Quản lý tài nguyên, môi trường - đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang”; các ý kiến góp ý của thành viên Tổ nghiệm thu.

Đơn vị tư vấn thông qua Báo cáo kết quả khảo sát (ảnh Thanh Điền)

Phát biểu kết luận, Ông Lý Hoàng Phú tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, đặc biệt là ý kiến liên quan đến dữ liệu đất đai, môi trường, …; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 19/7 để xem xét, tiến hành nghiệm thu.

 

Minh Phong