Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(10:21 | 24/01/2019)

Sáng ngày 27-12-2018, tại phòng họp số 2, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Thị Vân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Thị Vân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện: Phối hợp với Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; bàn giao mốc địa chính cơ sở cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; thu thập, lập danh mục dữ liệu về “Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; tiếp nhận bàn giao bộ dữ liệu về “Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố; bộ dữ liệu về bản đồ thành phố Rạch Giá năm 2016. Tiếp nhận, rà soát và lập danh mục dữ liệu 97 hồ sơ về môi trường và 16 hộp hồ sơ thanh tra. In ấn cung cấp thu phí được 22 bộ bản đồ chuyên đề, 15 bộ bản đồ hành chính huyện, tỉnh và 80 điểm mốc địa chính cơ sở. Phục vụ cung cấp thông tin 07 hồ sơ thanh tra, 05 hồ sơ phương án bồi hoàn giải tỏa, 04 hồ sơ đánh giá tác động môi trường.

Về lĩnh vực CNTT ứng dụng có hiệu quả phần mềm Văn phòng thông minh I-Office, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, chữ ký số, phần mềm Một cửa điện tử, trang hồ sơ công việc tiếp nhận văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh… Cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý kho. Sao lưu dữ liệu hàng tuần theo kế hoạch đề ra.

Ông Lý Hoàng Phú - Giám đốc Trung tâm CNTT TN&MT phát biểu tại hội nghị

Về công tác tuyên truyền cập nhật 501 bản tin, bài viết, hình ảnh, văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật, thông tin cần biết liên website Sở; phối hợp với Báo Kiên Giang tuyên truyền 49 bài viết, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang 12 bản tin; trả lời 09 câu hỏi tại chuyên mục hỏi đáp; cập nhật 1411 quyết định hủy giấy chứng nhận, trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuyên truyền các sự kiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo, Ngày Hội môi trường năm 2018.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường, năm 2019 Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015-2018; xây dựng quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp phần mềm I-Office; đảm bảo an ninh và an toàn thông tin, dữ liệu trên hệ thống mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Thị Vân đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, Phó Giám đốc Võ Thị Vân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới nhất là trong ngành tài nguyên và môi trường và đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT trong năm 2019 tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Một là, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường sau khi có chủ trương của UBND tỉnh. Hai là, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ba là, tăng cường ứng dụng hộp thư điện tử công vụ trong xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị. Bốn là, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; triển khai nhiệm vụ ISO của Sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Minh Phong