Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

(07:59 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu số 28).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2125_UBND.signed.pdf