Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

(14:30 | 15/08/2019)

Thực hiện Quyết định số 2050/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 và Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược và ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các đại biểu tham gia Hội thảo Môi trường biển gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại Bình Thuận (ảnh lưu niệm)

Ngày 25-7, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo về Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, do Tiến sĩ Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở NN&PTNT, lãnh đạo Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT; Chi cục Biển và Hải đảo - Sở Tài nguyên và Môi trường của 28 tỉnh, thành phố ven biển; các chuyên gia; Ban Quản lý các khu bảo tồn biển; đại diện các Vụ, Tổng cục, Cục, Viện thuộc Bộ NN&PTNT.

Về nội dung hội thảo được nghe các chuyên đề về: Hiện trạng và định hướng công tác bảo vệ môi trường NN&PTNT (về lĩnh vực thủy sản); Giới thiệu về hiện trạng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam; Môi trường biển – hiện trạng và thách thức trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Chia sẻ về việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường khu vực ven biển, đảo; thảo luận nhóm về công tác quản lý môi trường và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, những khó khăn, vướng mắc và cách khắc phục. Tại hội thảo được nghe một số ý kiến tham luận chia sẻ kinh nghiệm về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Bình Thuận; trao đổi về nguồn lợi và môi trường ở một số khu bảo tồn biển Việt Nam; kết quả thực hiện và kế hoạch bảo tồn biển tại khu bảo tồn biển Hòn Cau; đáng quan tâm là thảo luận của các đại biểu Chi cục Biển và Hải đảo về những nội dung bảo vệ môi trường, sự cố môi trường biển; thực trạng và xử lý rác thải... có liên quản đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

Mô hình Cộng đồng ngư dân quản lý nguồn lợi tại xã Thuận Quý - Bình Thuận

Chương trình Hội thảo diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 25 đến 26/7/2019, toàn thể đại biểu được đi tham quan thực tế tại mô hình Cộng đồng ngư dân quản lý nguồn lợi tại xã Thuận Quý - Bình Thuận./.

Thành Nghĩa