Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tổng kết Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2018

(08:32 | 22/01/2019)

Ngày 11/01/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phùng Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 120 đồng chí là lãnh đạo và viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phùng Quốc Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành hoạt động và sự hỗ trợ của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác cấp đồi giấy chứng nhận và thực hiện các quyền sử dụng đất thực hiện tốt. Trong năm, tiếp nhận 185.003 hồ sơ, tăng 42.854 hồ sơ, tăng 30,15% so với cùng kỳ. Đã giải quyết 181.102 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,9%, tăng 2,5% so với cùng kỳ, hồ sơ đúng hạn tỷ lệ 88,6%. Thực hiện Scan lưu, cập nhật vào cơ sở dữ liệu: 68.027 hồ sơ, tăng 25.019 hồ sơ; Tiếp nhận 34.647 đề nghị đo vẽ, tăng 2.465 hs. Đã xử lý 31.132 hs đạt 89,85%, tăng 9%. Kiểm tra bản trích đo địa chính 1.293 hồ sơ. Tiêu hủy 17.861 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm hết giá trị. Đặc biệt các phòng, Chi nhánh đã tăng cường giải quyết 3.205 hồ sơ tồn đọng cho Chi nhánh Phú Quốc.

Bà Trần Thị Thùy Trang - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở

Văn phòng Đăng ký đất đai đã ủy quyền cho 10 Chi nhánh chịu toàn bộ trách nhiệm về tính đầy đủ, tính pháp lý của hồ sơ. Ngoài ra, có 09/15 Chi nhánh chỉ thực hiện scan hồ sơ, lập tờ trình chuyển trên hệ thống, các phòng chuyên môn thực hiện việc biên tập, vẽ và trình ký giấy chứng nhận chuyển về Chi nhánh. Hoàn chỉnh dữ liệu lưu trữ hồ sơ đất đai của huyện Tân Hiệp kết nối với các phòng, đang thực hiện tại Chi nhánh An Biên. Thực hiện vận hành cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Phú Quốc và thành phố Hà Tiên. Đã tự tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác in Giấy chứng nhận, công tác đo đạc cho cả hệ thống. Triển khai xây dựng và sửa chữa lớn trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh An Minh; tranh thủ xin kinh phí sữa chữa, mua sắm cho 06 Chi nhánh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần phải thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Xác định rõ những nguyên  nhân tồn tại, hạn chế, lưu ý những hồ sơ còn tồn đọng, làm tốt vai trò đầu mối giữa Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh và Chi nhánh ở cấp huyện, tạo mối quan hệ nhất quán trong quy trình xử lý công việc.

- Đánh giá trình độ, phẩm chất đạo đức tư tưởng cán bộ từ đó nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ trực tiếp xử lý công việc.

- Quan tâm tiếp cận tiếp nhận và vận hành sản phẩm hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của các dự án.

- Tiếp tục phân cấp cho các Chi nhánh, tăng cường vai trò đầu mối, trao đổi thông tin kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp huyện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

- Có sự chuyển hướng trong hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị, góp phần tăng thu nhập để hoạt động ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện công tác cán bộ gắn liền với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỹ năng đối thoại và giải thích cho người dân.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống