Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện Tân Hiệp, Châu Thành và U Minh Thượng

(14:19 | 16/07/2019)

Ngày 15/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 690/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cho ý kiến góp ý bằng văn bản về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Hiệp, Châu Thành và U Minh Thượng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 30/7/2019.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3911422.

+ Email: vdlinh.ttkt.stnmt@kiengiang.gov.vn.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào